رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات جدید از برخورد با کارمندانی که واکسن نزده‌اند

جزئیات جدید از برخورد با کارمندانی که واکسن نزده‌اند معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی: عدم رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود. برخورد مراتبی دارد؛ مرحله اول اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، مرحله دوم توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و مرحله […]

جزئیات جدید از برخورد با کارمندانی که واکسن نزده‌اند

معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی:

عدم رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

برخورد مراتبی دارد؛ مرحله اول اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، مرحله دوم توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و مرحله سوم، کسر یک سوم از حقوق، فوق العاده شغلی و عناوین مشابه به مدت حداکثر یک ماه است.