رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منکر انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم نیستم

منکر انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم نیستم فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژِی مجلس: تاکنون تعداد انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم زیاد نبوده است،هرچند منکر انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم نیستم اما ذکر این نکته ضروری است که انتصابات فامیلی در دولت آقای رئیسی بزرگ می‌شود و نباید انتصابات را بیش از حد بزرگ کرد. نباید […]

منکر انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم نیستم

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژِی مجلس: تاکنون تعداد انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم زیاد نبوده است،هرچند منکر انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم نیستم اما ذکر این نکته ضروری است که انتصابات فامیلی در دولت آقای رئیسی بزرگ می‌شود و نباید انتصابات را بیش از حد بزرگ کرد.

نباید جامعه را از خدمات افراد شایسته محروم کرد، بهتر است که افراد بر اساس رابطه فامیلی یا آشنایی در پست‌های مختلف منصوب نشوند.

در شرایطی که مشکلات کشور از گذشته تاکنون انباشته شده است نمی‌توان عملکرد وزرا را در دو الی سه ماه به صورت دقیق بررسی و ارزیابی کرد، برای ارزیابی عملکرد وزرا و وزراتخانه‌ها باید حداقل دو سال به دولت زمان بدهیم