رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمبود احتمالی گاز در زمستان با ناترازی تولید و مصرف

کمبود احتمالی گاز در زمستان با ناترازی تولید و مصرف/ سوخت صنایع در صورت کمبود گاز خانگی محدود می‌شود محمدرضا جولایی، مدیر دیسپیچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با میزان: با توجه به اینکه مصارف گاز خانگی افزایش یافته است و تأمین سوخت بخش خانگی خط قرمز ما محسوب‌ می‌شود، بنابراین در صورت کمبود […]

کمبود احتمالی گاز در زمستان با ناترازی تولید و مصرف/ سوخت صنایع در صورت کمبود گاز خانگی محدود می‌شود

محمدرضا جولایی، مدیر دیسپیچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با میزان:

با توجه به اینکه مصارف گاز خانگی افزایش یافته است و تأمین سوخت بخش خانگی خط قرمز ما محسوب‌ می‌شود، بنابراین در صورت کمبود گاز برای تأمین بخش خانگی، مجبور خواهیم شد سوخت صنایع را محدود کنیم.
اگر تراز تولید و مصرف به هم بریزد احتمال کمبود گاز وجود دارد لذا سعی‌مان این است که از طرق مختلف ازجمله استفاده از سوخت مایع ذخیره‌شده، برای بخش صنعت و از گاز برای بخش خانگی استفاده کنیم.
در حال حاضر توده‌ هوای سردی از سمت غرب و شمال وارد کشور شده لذا پیش‌بینی‌ می‌شود که مصارف خانگی افزایش یابد؛ بنابراین همراهی مردم را لازم داریم تا همواره بهینه مصرف کردن را در دستور کار داشته باشند.