رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس

برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس رئیس سازمان مالیاتی: داوود منظور، رئیس‌کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه دولت قبل تمایلی به اخذ مالیات از مرفهان نداشت، از برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت خبر داد./ پاد

برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس

رئیس سازمان مالیاتی:
داوود منظور، رئیس‌کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه دولت قبل تمایلی به اخذ مالیات از مرفهان نداشت، از برنامه‌ جدی دولت سیزدهم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت خبر داد./ پاد