رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: صندوق ملی مسکن هرچه سریع‌تر فعال شود

رئیسی: صندوق ملی مسکن هرچه سریع‌تر فعال شود رئیس‌جمهور در جلسه شورای ‌عالی مسکن: صندوق ملی مسکن به عنوان زیرساخت تامین مالی نهضت ملی ساخت مسکن باید هر چه سریع‌تر فعال شود. استانداران نیز باید شورای مسکن استان را به طور منظم و دو هفته یکبار تشکیل دهند تا آثار این نهضت پدیدار شود. استانداران […]

رئیسی: صندوق ملی مسکن هرچه سریع‌تر فعال شود

رئیس‌جمهور در جلسه شورای ‌عالی مسکن:

صندوق ملی مسکن به عنوان زیرساخت تامین مالی نهضت ملی ساخت مسکن باید هر چه سریع‌تر فعال شود.

استانداران نیز باید شورای مسکن استان را به طور منظم و دو هفته یکبار تشکیل دهند تا آثار این نهضت پدیدار شود.

استانداران پیگیر تسهیل مجوزهای صدور ساخت مسکن باشند.