رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر ارتباطات برای بررسی کوتاهی‌های احتمالی برخی اپراتورها در توسعه شبکه

دستور وزیر ارتباطات برای بررسی کوتاهی‌های احتمالی برخی اپراتورها در توسعه شبکه «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات به رئیس جدید سازمان رگولاتوری ماموریت داد تا کوتاهی برخی اپراتورهای مخابراتی در عدم توسعه و کندی شبکه را به مردم بگوید.

دستور وزیر ارتباطات برای بررسی کوتاهی‌های احتمالی برخی اپراتورها در توسعه شبکه

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات به رئیس جدید سازمان رگولاتوری ماموریت داد تا کوتاهی برخی اپراتورهای مخابراتی در عدم توسعه و کندی شبکه را به مردم بگوید.