رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر انقلاب: تشویق نخبگان به ترک کشور، خیانت است

رهبر انقلاب: تشویق نخبگان به ترک کشور، خیانت است حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی: در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور؛ من صریح می‌گویم، این خیانت است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست.

رهبر انقلاب: تشویق نخبگان به ترک کشور، خیانت است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور؛ من صریح می‌گویم، این خیانت است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست.