رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میرتاج‌الدینی: خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده است

میرتاج‌الدینی: خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده است نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.

میرتاج‌الدینی: خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.