رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ایران به باشگاه ۱۰۰ میلیونی واکسن کرونا

ورود ایران به باشگاه ۱۰۰ میلیونی واکسن کرونا تا ساعت‌های پایانی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰، تعداد ۱۰۰ میلیون و ۶۸ هزار و ۷۰۳ دز واکسن کرونا در سه نوبت در کشور تزریق شده و بدین ترتیب ایران با پوشش ۸۳ درصدی واکسیناسیون نوبت اول و پوشش ۶۴ درصدی دو نوبت در جمعیت ۱۲ سال به […]

ورود ایران به باشگاه ۱۰۰ میلیونی واکسن کرونا

تا ساعت‌های پایانی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰، تعداد ۱۰۰ میلیون و ۶۸ هزار و ۷۰۳ دز واکسن کرونا در سه نوبت در کشور تزریق شده و بدین ترتیب ایران با پوشش ۸۳ درصدی واکسیناسیون نوبت اول و پوشش ۶۴ درصدی دو نوبت در جمعیت ۱۲ سال به بالا، وارد باشگاه ۱۰۰ میلیونی‌های واکسن کرونا شد.