رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای دو کارمند کاخ سفید و آغاز اختلافات در دولت آمریکا

استعفای دو کارمند کاخ سفید و آغاز اختلافات در دولت آمریکا در میان افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد جو بایدن؛ رئیس دفتر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌کند. فاکس نیوز: مدیر ارتباطات کاملا هریس (معاون بایدن) نیز در میانه آشفتگی در کاخ سفید، استعفای خود را اعلام کرد.

استعفای دو کارمند کاخ سفید و آغاز اختلافات در دولت آمریکا در میان افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد جو بایدن؛

رئیس دفتر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌کند.

فاکس نیوز: مدیر ارتباطات کاملا هریس (معاون بایدن) نیز در میانه آشفتگی در کاخ سفید، استعفای خود را اعلام کرد.