رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه اندازی سامانه غیر حضوری صدور تاییدیه تحصیلی

راه اندازی سامانه غیر حضوری صدور تاییدیه تحصیلی تا قبل از آبان ماه امسال کلیه افرادی که در دانشگاه‌ها و مراکز استخدامی متقاضی صدور تاییدیه تحصیلی بودند می‌بایست به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می‌کردند، اما از دوم آبان ماه امسال سامانه‌ ‌ای توسط آموزش و پرورش به بهره برداری رسید که در آن افراد می […]

راه اندازی سامانه غیر حضوری صدور تاییدیه تحصیلی

تا قبل از آبان ماه امسال کلیه افرادی که در دانشگاه‌ها و مراکز استخدامی متقاضی صدور تاییدیه تحصیلی بودند می‌بایست به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می‌کردند، اما از دوم آبان ماه امسال سامانه‌ ‌ای توسط آموزش و پرورش به بهره برداری رسید که در آن افراد می توانند درخواست تاییدیه تحصیلی خود را ثبت کنند

آدرس این سامانه emt.medu.ir است که به منظور عدم مراجعه حضوری درخواست کننده طراحی شده و فرد می‌تواند درخواست تاییدیه تحصیلی نماید و پاسخ نیز برای دانشگاه یا مراکز استعلام گیرنده ارسال می‌شود

با راه اندازی این سامانه دیگر احتیاج به مراجعه و ارائه مدارک به دفتر پیشخوان دولت نیست و تمام مراحل ثبت درخواست تا صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی به مرکز استعلام گیرنده به صورت اینترنتی انجام می‌شود.همچنین با توجه به مدیریت این سامانه توسط آموزش و پرورش، متقاضیان می توانند با پرداخت یک هشتم هزینه قبلی درخواست خود را داد