رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق‌الزحمه دستیاران پزشکی افزایش می‌یابد

حق‌الزحمه دستیاران پزشکی افزایش می‌یابد معاون آموزشی وزارت بهداشت: حق‌الزحمه دستیاران مجرد، ۶۰ میلیون ریال و دستیاران متاهل نیز ۸۰ میلیون ریال خواهد بود. اعتبار این افزایش نیز از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌های آموزشی کشور بوده که دستیاران محترم نقش مهمی در حصول آن ایفا می‌کنند.

حق‌الزحمه دستیاران پزشکی افزایش می‌یابد

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
حق‌الزحمه دستیاران مجرد، ۶۰ میلیون ریال و دستیاران متاهل نیز ۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

اعتبار این افزایش نیز از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌های آموزشی کشور بوده که دستیاران محترم نقش مهمی در حصول آن ایفا می‌کنند.