رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود دادستانی به موضوع ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر

ورود دادستانی به موضوع ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر در پی اطلاع معاون دادستان تهران از ذبح دام‌های آبستن(گاو) در کشتارگاه فجر اسلامشهر، مرتضی تورک معاون دادستان در امور حقوق عامه صبح امروز به صورت سرزده به محل کشتارگاه مراجعه کرد. مشاهدات میدانی نشان داد که اعلام گزارش ذبح دام‌های آبستن در این […]

ورود دادستانی به موضوع ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر

در پی اطلاع معاون دادستان تهران از ذبح دام‌های آبستن(گاو) در کشتارگاه فجر اسلامشهر، مرتضی تورک معاون دادستان در امور حقوق عامه صبح امروز به صورت سرزده به محل کشتارگاه مراجعه کرد.

مشاهدات میدانی نشان داد که اعلام گزارش ذبح دام‌های آبستن در این کشتارگاه صحت داشته و تورک معاون دادستان تهران در امور حقوق عامه در این باره گفت:

وفق مقررات قانونی، کشتار و ذبح دام آبستن مطلقا ممنوع است و ذبح دام ماده نیز باید تحت شرایطی خاص با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

در پی برخی ناهماهنگی صورت گرفته میان دو نهاد مورد اشاره، متاسفانه شاهد کشتار روزانه دام ماده و آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر هستیم.

در سایر کشتارگاه‌ها نیز گزارش‌هایی از کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن واصل شده است که موضوع به صورت فوری در حال بررسی است.

دادستانی وفق صلاحیت قانونی خود به این موضوع ورود کرده است و اقدامات قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.