رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرلاین هایی که قیمت بلیت را کاهش ندهند، جریمه خواهند شد

وزیر راه و شهرسازی: از امروز ایرلاین هایی که قیمت بلیت را کاهش ندهند، جریمه خواهند شد

وزیر راه و شهرسازی: از امروز ایرلاین هایی که قیمت بلیت را کاهش ندهند، جریمه خواهند شد