رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانسون: دنیا وقت چندانی برای تعامل با ایران ندارد

جانسون: دنیا وقت چندانی برای تعامل با ایران ندارد نخست‌وزیر انگلیس در دیداری با رئیس‌ رژیم صهیونیستی مدعی شد که دنیا زمان چندانی برای تعامل با ایران در اختیار ندارد.

جانسون: دنیا وقت چندانی برای تعامل با ایران ندارد

نخست‌وزیر انگلیس در دیداری با رئیس‌ رژیم صهیونیستی مدعی شد که دنیا زمان چندانی برای تعامل با ایران در اختیار ندارد.