رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده آمریکا: برای حصول نتیجه بهتر، باید رو در رو با ایران مذاکره کنیم

نماینده آمریکا: برای حصول نتیجه بهتر، باید رو در رو با ایران مذاکره کنیم رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران: تمرکز ما روی دیپلماسی است، اینکه ببینیم می توانیم به توافق بازگردیم یا نه و سپس آن را مبنا قرار دهیم. اما اگر این اتفاق نیفتد و انتخاب ایران این باشد که […]

نماینده آمریکا: برای حصول نتیجه بهتر، باید رو در رو با ایران مذاکره کنیم

رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران:

تمرکز ما روی دیپلماسی است، اینکه ببینیم می توانیم به توافق بازگردیم یا نه و سپس آن را مبنا قرار دهیم. اما اگر این اتفاق نیفتد و انتخاب ایران این باشد که به توافق بازنگردد واضح است که ما به سمت دیگر روش های دیپلماتیک یا غیره خواهیم رفت تا به برنامه هسته ای ایران رسیدگی کنیم.

ما در یک هتل اقامت خواهیم داشت و باید صبر کنیم ببینیم دیگران که با ایران بر سر میز (مذاکره) صحبت می کنند چه چیزی (به ما) گزارش می دهند.

البته نباید این گونه باشد زیرا ما بارها به ایران گفته ایم که اگر خواهان حصول نتیجه و رسیدن هرچه سریعتر به نتیجه هستید بهتر است که رو در روی ما بنشینید./ایسنا