رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اروپا: گفتگوهای نتیجه بخشی را آغاز کردیم/ هفته آینده به وین برمی‌گردیم

اروپا: گفتگوهای نتیجه بخشی را آغاز کردیم/ هفته آینده به وین برمی‌گردیم ما رایزنی‌های نتیجه بخشی را با هیات مذاکره کننده جدید ایران آغاز کرده‌ایم. گفتگوها ادامه دارد و همه طرف‌ها در حال بررسی همه پیشنهادات هستند. چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم.

اروپا: گفتگوهای نتیجه بخشی را آغاز کردیم/ هفته آینده به وین برمی‌گردیم

ما رایزنی‌های نتیجه بخشی را با هیات مذاکره کننده جدید ایران آغاز کرده‌ایم.

گفتگوها ادامه دارد و همه طرف‌ها در حال بررسی همه پیشنهادات هستند.

چهارشنبه یا پنجشنبه آینده به مذاکرات باز می‌گردیم.