رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید و فروش موی زنان همزمان با گسترش فقر در ایران!

‏خرید و فروش موی زنان همزمان با گسترش فقر در ایران! روزنامه خراسان در گزارشی به خرید و فروش موی زنان در ایران به دلیل فقر پرداخته است. بنابر این گزارش، از دختر ۱۰ ساله تا زن ۵۰ ساله برای موضوعاتی همچون خرید گوشی تلفن همراه تا پرداخت هزینه‌های درمان به فروش مو روی آورده‌اند.

‏خرید و فروش موی زنان همزمان با گسترش فقر در ایران!

روزنامه خراسان در گزارشی به خرید و فروش موی زنان در ایران به دلیل فقر پرداخته است.

بنابر این گزارش، از دختر ۱۰ ساله تا زن ۵۰ ساله برای موضوعاتی همچون خرید گوشی تلفن همراه تا پرداخت هزینه‌های درمان به فروش مو روی آورده‌اند.