رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت حادثه متروی تهران – کرج مشخص شد

علت حادثه متروی تهران – کرج مشخص شد شرکت متروی تهران: علت حادثه قطار تهران – کرج ضعف ناوگان و فرسودگی در سیستم سیگنالیگ و تجهیزات تشخیص داده شد که به ایجاد خطاهای متعدد در سیستم اتوماتیک حمل‌ونقل ریلی و افزایش تکیه سیستم به عوامل انسانی منجر شده است‌. طبق بررسی‌ها، راهبر قطار جانبی بدون […]

علت حادثه متروی تهران – کرج مشخص شد

شرکت متروی تهران: علت حادثه قطار تهران – کرج ضعف ناوگان و فرسودگی در سیستم سیگنالیگ و تجهیزات تشخیص داده شد که به ایجاد خطاهای متعدد در سیستم اتوماتیک حمل‌ونقل ریلی و افزایش تکیه سیستم به عوامل انسانی منجر شده است‌.

طبق بررسی‌ها، راهبر قطار جانبی بدون داشتن مجوز عبور از ایستگاه، ۷۰۰ متر مانده به محل حادثه سیستم اتوماتیک قطار را بدون هماهنگی با مرکز فرمان غیرفعال کرده و با وجود فعال بودن سامانه لوپ قطار اکسپرس و درست عمل کردن سوزن خط اصلی، قطار جانبی به قطار تندرو برخورد کرده است.