رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشن‌ کریسمس در عربستان برای اولین بار برگزار می شود

جشن‌ کریسمس در عربستان برای اولین بار برگزار می شود قرار است سازمان سرگرمی عربستان سعودی، جشنهای سال نو میلادی را برای اولین بار در این کشور برگزار کند و ۱۳ خواننده نیز در آن حضور دارند. پیشتر نهاد دینی سعودی با این امور مخالفت می‌کرد.

جشن‌ کریسمس در عربستان برای اولین بار برگزار می شود

قرار است سازمان سرگرمی عربستان سعودی، جشنهای سال نو میلادی را برای اولین بار در این کشور برگزار کند و ۱۳ خواننده نیز در آن حضور دارند. پیشتر نهاد دینی سعودی با این امور مخالفت می‌کرد.