رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان اورژانس سمت جدید گرفت

رئیس سازمان اورژانس سمت جدید گرفت جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با حفظ سمت بعنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت منصوب شد

رئیس سازمان اورژانس سمت جدید گرفت

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با حفظ سمت بعنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت منصوب شد