رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین قطار مسیر اسلام آباد _ تهران _ استانبول حرکت کرد.

نخستین قطار مسیر اسلام آباد _ تهران _ استانبول حرکت کرد. آناتولی: نخستین قطار مسیر ریلی پاکستان _ ایران و ترکیه با ۱۳ واگن حامل خرما، برنج و نمک از اسلام آباد به راه افتاد. با از سرگیری فعالیت این مسیر، هزینه ها نصف شده و مدت سفر به ۱۰ روز کاهش می یابد.

نخستین قطار مسیر اسلام آباد _ تهران _ استانبول حرکت کرد.

آناتولی: نخستین قطار مسیر ریلی پاکستان _ ایران و ترکیه با ۱۳ واگن حامل خرما، برنج و نمک از اسلام آباد به راه افتاد.

با از سرگیری فعالیت این مسیر، هزینه ها نصف شده و مدت سفر به ۱۰ روز کاهش می یابد.