رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امور خارجه: در مذاکرات وین سند ژوئن ۲۰۲۰ را کنار گذاشتیم و به سند جدیدی رسیدیم

وزیر امور خارجه: در مذاکرات وین سند ژوئن ۲۰۲۰ را کنار گذاشتیم و به سند جدیدی رسیدیم/ در حال تنظیم‌کردن زمان مذاکرات ایران و عربستان سعودی هستیم امیرعبداللهیان در پنجمین کنفرانس روابط خارجی ایران با موضوع تاریخ جوامع ایرانیان و سیاست خارجی: امروز سند مشترک و قابل‌قبولی روی میز مذاکره‌کنندگان داریم که آن‌ها را از […]

وزیر امور خارجه: در مذاکرات وین سند ژوئن ۲۰۲۰ را کنار گذاشتیم و به سند جدیدی رسیدیم/ در حال تنظیم‌کردن زمان مذاکرات ایران و عربستان سعودی هستیم

امیرعبداللهیان در پنجمین کنفرانس روابط خارجی ایران با موضوع تاریخ جوامع ایرانیان و سیاست خارجی:

امروز سند مشترک و قابل‌قبولی روی میز مذاکره‌کنندگان داریم که آن‌ها را از اسناد یکم و پانزدهم دسامبر می‌خوانیم؛ هم در موضوع هسته‌ای و هم تحریم‌ها.

دیگر سند ژوئن ۲۰۲۰ را کنار گذاشتیم به سند جدید و مشترکی رسیدیم، از امروز مذاکرات ما حول آن سند مشترک شروع می شود.

از جمله موضوعات در دستورکار در مذاکرات جاری ما بحث تصمین و راستی‌آزمایی است.

ما باید از همه مزایای اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام استفاده کنیم.

در حال تنظیم‌کردن زمان مذاکرات ایران و عربستان سعودی هستیم.