رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت‌های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت‌های جدید در صورت افزایش اُمیکرون وزیر کشور: با توجه به سرعت انتشار این سویه محدویت هایی در سطح بین المللی و خارجی پیش بینی و رفت و آمدها محدودتر و کنترل شد. محدودیت جدیدی پیش بینی نشده اما اگر این سویه رشد زیادی پیدا کرد مجبوریم محدودیت‌های بیشتری داشته […]

تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت‌های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

وزیر کشور:

با توجه به سرعت انتشار این سویه محدویت هایی در سطح بین المللی و خارجی پیش بینی و رفت و آمدها محدودتر و کنترل شد.

محدودیت جدیدی پیش بینی نشده اما اگر این سویه رشد زیادی پیدا کرد مجبوریم محدودیت‌های بیشتری داشته باشیم.