رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود

نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: ایرانیان خارج از کشور با درج کد ملی خود در سامانه میخک می‌توانند برای ورود به کشور استعلامات لازم را برای ورود به کشور انجام دهند. نخستین نشست شورای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از هشت سال […]

نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چهارشنبه برگزار می‌شود

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه: ایرانیان خارج از کشور با درج کد ملی خود در سامانه میخک می‌توانند برای ورود به کشور استعلامات لازم را برای ورود به کشور انجام دهند.

نخستین نشست شورای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از هشت سال چهارشنبه این هفته با حضور آقای رئیسی رییس جمهور برگزار می‌شود و این نوید بخش آینده‌ای روشن در مسیر ارتباطی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری خواهد بود