رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولیانوف: در گفت‌وگوهای امروز وین شاهد پیشرفت هستیم

اولیانوف: در گفت‌وگوهای امروز وین شاهد پیشرفت هستیم نماینده روسیه در مذاکرات وین: امروز(سه‌شنبه) کارگروه مسائل هسته‌ای نشست مفیدی برگزار کرد. شاهد پیشرفت غیرقابل انکار هستیم. رفع تحریم‌ها به طور فعال در موقعیت‌های غیررسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

اولیانوف: در گفت‌وگوهای امروز وین شاهد پیشرفت هستیم

نماینده روسیه در مذاکرات وین: امروز(سه‌شنبه) کارگروه مسائل هسته‌ای نشست مفیدی برگزار کرد. شاهد پیشرفت غیرقابل انکار هستیم. رفع تحریم‌ها به طور فعال در موقعیت‌های غیررسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.