رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت با افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل در دوره‌ای ۴ ساله

موافقت با افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل در دوره‌ای ۴ ساله اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل به مدت ۴ سال موافقت کردند.

موافقت با افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل در دوره‌ای ۴ ساله

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل به مدت ۴ سال موافقت کردند.