رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رسانه شورای عالی امنیت ملی: چین و روسیه همسو با ایران شدند

رسانه شورای عالی امنیت ملی: چین و روسیه همسو با ایران شدند نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت: چین و روسیه قبلا احساس میکردند که دولت ‎ایران آنها را ابزاری برای بهبود روابط با غرب میداند، حال اما با رفع نگرانی‌هایشان درباره برنامه هسته‌ای ایران و باور به رویکرد واقعی دولت سیزدهم […]

رسانه شورای عالی امنیت ملی: چین و روسیه همسو با ایران شدند

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت:

چین و روسیه قبلا احساس میکردند که دولت ‎ایران آنها را ابزاری برای بهبود روابط با غرب میداند، حال اما با رفع نگرانی‌هایشان درباره برنامه هسته‌ای ایران و باور به رویکرد واقعی دولت سیزدهم در همکاری با شرق، با ایفای نقش مثبت در ‎مذاکرات وین بدنبال اثبات «شکست تحریم‌های آمریکا» هستند.