رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت شورای نگهبان با تغییر روند بررسی بودجه

موافقت شورای نگهبان با تغییر روند بررسی بودجه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی گردید و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

موافقت شورای نگهبان با تغییر روند بررسی بودجه

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان:

طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی گردید و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.