رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات پروتکل برگزاری امتحانات حضوری مدارس

جزئیات پروتکل برگزاری امتحانات حضوری مدارس رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت: بدیهی است که برگزاری امتحانات پروتکل خاص خود را دارد که مانند مراکز تجمعی است. برخی دانش‌آموزان غربالگری می‌شوند که مطمئن شوند بیماری خاصی ندارند و در بدو ورود از این نظر که علامت دارند یا خیر بررسی می‌شوند و […]

جزئیات پروتکل برگزاری امتحانات حضوری مدارس

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت:

بدیهی است که برگزاری امتحانات پروتکل خاص خود را دارد که مانند مراکز تجمعی است. برخی دانش‌آموزان غربالگری می‌شوند که مطمئن شوند بیماری خاصی ندارند و در بدو ورود از این نظر که علامت دارند یا خیر بررسی می‌شوند و یک خود اظهاری دارند.

استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی و حداقل زمان ممکن برای برگزاری امتحانات، اخذ امتحان در اتاق ایزوله از دانش‌آموز علامت دار و…. همگی اقدامات لازم در این زمینه است که مدیران مدارس به آن آگاه هستند.