رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷ کشور اروپایی پرواز به ترکیه را ممنوع کردند

۷ کشور اروپایی پرواز به ترکیه را ممنوع کردند به دنبال تشدید کرونا در ترکیه و گسترش سویه امیکرون در این کشور، هلند، اسپانیا، ایسلند، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و کرواسی پروازهای خود به ترکیه را ممنوع کردند.

۷ کشور اروپایی پرواز به ترکیه را ممنوع کردند

به دنبال تشدید کرونا در ترکیه و گسترش سویه امیکرون در این کشور، هلند، اسپانیا، ایسلند، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و کرواسی پروازهای خود به ترکیه را ممنوع کردند.