رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: مسئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی در سال ۸۸ افسانه بود

علم الهدی: مسئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی در سال ۸۸ افسانه بود امام جمعه مشهد: مسئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی افسانه بود؛ دشمن ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده بود تا این فتنه همه چیز را برنامه‌ریزی کند و اتصال بین امام و امت را از بین ببرد و بر هر دو مسلط شود. در […]

علم الهدی: مسئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی در سال ۸۸ افسانه بود

امام جمعه مشهد:

مسئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی افسانه بود؛ دشمن ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده بود تا این فتنه همه چیز را برنامه‌ریزی کند و اتصال بین امام و امت را از بین ببرد و بر هر دو مسلط شود.

در فتنه ۸۸ خواص ‌بی‌بصیرت شدند و عمق فتنه دشمن را تنها خود مقام معظم رهبری درک کردند و خواص درک نکردند./ تسنیم