رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای حذف سربازی دانشجویان دکتری از زبان وزیر علوم

ماجرای حذف سربازی دانشجویان دکتری از زبان وزیر علوم وزیر علوم: سربازی دانشجویان دکتری حذف نمی شود،دانش آموختگان دکتری از سال آینده می‌توانند به جای سربازی روی طرحی کار کنند که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند.

ماجرای حذف سربازی دانشجویان دکتری از زبان وزیر علوم

وزیر علوم:
سربازی دانشجویان دکتری حذف نمی شود،دانش آموختگان دکتری از سال آینده می‌توانند به جای سربازی روی طرحی کار کنند که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند.


جدیدترین خبرها