رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراهیم خدایی از سازمان سنجش رفت

ابراهیم خدایی از سازمان سنجش رفت با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرسول پور عباس ریاست سازمان سنجش آموزش کشور را برعهده گرفته است. او پیش از این در سالهای ۸۴ تا ۸۸ ریاست این سازمان را برعهده داشت. پور عباس استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ریاست دانشگاه علمی کاربردی را نیز در کارنامه […]

ابراهیم خدایی از سازمان سنجش رفت

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرسول پور عباس ریاست سازمان سنجش آموزش کشور را برعهده گرفته است.

او پیش از این در سالهای ۸۴ تا ۸۸ ریاست این سازمان را برعهده داشت.

پور عباس استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ریاست دانشگاه علمی کاربردی را نیز در کارنامه خود دارد.