رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده‌های مجلس باعث گرانی بلیت هواپیما شدند

نماینده‌های مجلس باعث گرانی بلیت هواپیما شدند دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت هواپیما گفت: با اجرای این قانون، همان نماینده‌های مجلسی که نسبت به بالا بردن قیمت بلیت هواپیما معترض بودند خودشان به طور مستقیم باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما شدند و تصمیم گرفتند که بلیت […]

نماینده‌های مجلس باعث گرانی بلیت هواپیما شدند

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت هواپیما گفت: با اجرای این قانون، همان نماینده‌های مجلسی که نسبت به بالا بردن قیمت بلیت هواپیما معترض بودند خودشان به طور مستقیم باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما شدند و تصمیم گرفتند که بلیت هواپیما را گران کنند /ایلنا