رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت نوبت اول وام ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

پرداخت نوبت اول وام ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: نخستین نوبت از مرحله اول وام ضروری به مبلغ ۱۲ میلیون تومان امروز (سه شنبه) به حساب ۲۳هزار و ۸۴۷نفر از مشمولان واریز شد. این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۳۶ماهه بوده که در آبان‌ماه امسال ثبت نام […]

پرداخت نوبت اول وام ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

نخستین نوبت از مرحله اول وام ضروری به مبلغ ۱۲ میلیون تومان امروز (سه شنبه) به حساب ۲۳هزار و ۸۴۷نفر از مشمولان واریز شد.

این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۳۶ماهه بوده که در آبان‌ماه امسال ثبت نام اینترنتی آن در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام و نتایج آن نیز از ششم دی‌ماه در همین درگاه اعلام شد.

در مرحله نخست مشخصات تعداد ۱۴۸هزار و ۵۰۰نفر از واجدین شرایط اعلام شد که قرار است در قالب هفت نوبت وام آنها پرداخت شود.