رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکر دوباره گران می‌شود؛ حداقل هزارتومان در کیلو!

شکر دوباره گران می‌شود؛ حداقل هزارتومان در کیلو! دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر: کسانی که تولیدکننده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نوعی مامور وصول مطالبات دولت می‌شوند. یعنی فروشندگان باید این مالیات را از مصرف‌کننده اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند اخذ مالیات بر کاهش تقاضای کالاها […]

شکر دوباره گران می‌شود؛ حداقل هزارتومان در کیلو!

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر: کسانی که تولیدکننده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نوعی مامور وصول مطالبات دولت می‌شوند. یعنی فروشندگان باید این مالیات را از مصرف‌کننده اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند

اخذ مالیات بر کاهش تقاضای کالاها حتما اثرگذار است. وزارت بهداشت هم از این تصمیم دولت حمایت می‌کند. چرا که معتقد است مصرف این کالا برای مردم زیان‌بار است!