رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه ارز مسافرتی کم شد

سهمیه ارز مسافرتی کم شد طبق اعلام رئیس سابق کانون صرافان، بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را تغییر داده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است. حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافرین بالای ۱۸ […]

سهمیه ارز مسافرتی کم شد

طبق اعلام رئیس سابق کانون صرافان، بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را تغییر داده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است.

حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافرین بالای ۱۸ سال و یک ‌بار در سال تا سقف مقرر با اخذ مدارک و مستندات تعیین شده به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی ۲۰۰۰ (دوهزار)یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛
۲ـ برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ (سیصد)یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛
۳ـ مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ (سیصد)یورو یا معادل آن به سایر ارزها./ایسنا