رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«قزوه» مدیر دفتر موسیقی صداوسیما شد

«قزوه» مدیر دفتر موسیقی صداوسیما شد رئیس سازمان صداوسیما در حکمی علیرضا قزوه را به سمت «مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود» منصوب کرد.

«قزوه» مدیر دفتر موسیقی صداوسیما شد

رئیس سازمان صداوسیما در حکمی علیرضا قزوه را به سمت «مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود» منصوب کرد.