رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از هر ۵ نفر در کشور ۲ نفر مستاجر هستند

از هر ۵ نفر در کشور ۲ نفر مستاجر هستند دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور: در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش داشته و طبق آخرین آمار حدود ۳۷ درصد از خانوار‌های کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند که این عدد بسیار بزرگی است […]

از هر ۵ نفر در کشور ۲ نفر مستاجر هستند

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور: در ۱۰ سال گذشته نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش داشته و طبق آخرین آمار حدود ۳۷ درصد از خانوار‌های کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند

دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند که این عدد بسیار بزرگی است و با استانداردهای جهان و حتی منطقه بسیار فاصله دارد/ اقتصاد۲۴