رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد وزیر سابق فرهنگ و ارشاد از صداوسیما

انتقاد وزیر سابق فرهنگ و ارشاد از صداوسیما بدلیل «کم بها دادن» به سوگ قربانیان هواپیمای اوکراینی

انتقاد وزیر سابق فرهنگ و ارشاد از صداوسیما بدلیل «کم بها دادن» به سوگ قربانیان هواپیمای اوکراینی