رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۲۰ درصدی شاخص باروری در تمام استان‌ها

کاهش ۲۰ درصدی شاخص باروری در تمام استان‌ها دکتر سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آمزوش پزشکی: شاخص باروری کل در کشور اکنون ۱.۶۷ درصد است و رسیدن این آمار به کمتر از ۱.۵ درصد موجب ایجاد چاله جمعیتی و رسیدن به شاخص ۱.۳ درصد منجر به […]

کاهش ۲۰ درصدی شاخص باروری در تمام استان‌ها

دکتر سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آمزوش پزشکی:

شاخص باروری کل در کشور اکنون ۱.۶۷ درصد است و رسیدن این آمار به کمتر از ۱.۵ درصد موجب ایجاد چاله جمعیتی و رسیدن به شاخص ۱.۳ درصد منجر به ایجاد چاه جمعیتی می‌شود که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

در پنج سال گذشته شاخص باروری تمام استان‌های کشور ۲۰ درصد افت داشته است.

در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالیانه ۲ درصد از جمعیت جوان کشور کاسته شده است.