رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: با روسیه برای بازگرداندن ایران به برجام همکاری می‌کنیم

بلینکن: با روسیه برای بازگرداندن ایران به برجام همکاری می‌کنیم وزیر امورخارجه آمریکا در اظهاراتی درباره روابط کشورش با روسیه مدعی شد، با مسکو برای بازگرداندن ایران به پایبندی به برجام همکاری می کنیم.

بلینکن: با روسیه برای بازگرداندن ایران به برجام همکاری می‌کنیم

وزیر امورخارجه آمریکا در اظهاراتی درباره روابط کشورش با روسیه مدعی شد، با مسکو برای بازگرداندن ایران به پایبندی به برجام همکاری می کنیم.