رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت خارجه برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت‌های آینده سفارت افعانستان در تهران را رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت‌های آینده سفارت افعانستان در تهران را رد کرد. خطیب‌زاده: فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین انجام می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه: هیچ‌گونه تغییری خارج از آن ممکن نیست.

سخنگوی وزارت خارجه برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت‌های آینده سفارت افعانستان در تهران را رد کرد.

خطیب‌زاده: فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه: هیچ‌گونه تغییری خارج از آن ممکن نیست.