رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه مسئولیت قانونی دارد

رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه مسئولیت قانونی دارد/ مشکلات معیشتی در حال پیگیری است دادستان کل کشور: جبران مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه، با جدیت در حال پیگیری است. اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفته نیست و مسئولیت قانونی دارد.

رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه مسئولیت قانونی دارد/ مشکلات معیشتی در حال پیگیری است

دادستان کل کشور:

جبران مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه، با جدیت در حال پیگیری است.

اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفته نیست و مسئولیت قانونی دارد.