رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق ها/ دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی است

خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق ها/ دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی است علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، باید به صورت متوازن و عادلانه حقوق ها افزایش یابد. امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه […]

خبر مهم سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق ها/ دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت:

دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، باید به صورت متوازن و عادلانه حقوق ها افزایش یابد. امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.

افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند از افزایش حقوق کمتری را برخوردار خواهند بود. قطعا این موضوع در کنار سایر سیاست‌های دولت کمک کننده خواهد بود.

دولت مصر به اجرای قانون است. قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. تورم و خلق پول ناشی از توزیع ارز یارانه ای عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.

مجلس دولت را مکلف کرده است که از شهریور ماه ارز ترجیی را با توجه به مضرات و معایب آن حذف کند.خط قرمز دولت و مجلس معیشت و سفره مردم است. راهکار جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی اندیشیده نشد.