رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داد

سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داد مجید صدری با انتشار پستی در اینستاگرام از استعفای خود از سرپرستی مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد.

سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داد

مجید صدری با انتشار پستی در اینستاگرام از استعفای خود از سرپرستی مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد.