رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه آمریکا: تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام نسنجیده بود

وزارت خارجه آمریکا: تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام نسنجیده بود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: عمیقا مایه تاسف است که به خاطر یک تصمیم نامعقول یا نسنجیده دولت قبلی برای خروج از برجام، این دولت بدون برقرار بودن راستی آزمایی‌ها و پروتکل‌های نظارتی سرسختانه روی کار آمد. تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج […]

وزارت خارجه آمریکا: تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام نسنجیده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

عمیقا مایه تاسف است که به خاطر یک تصمیم نامعقول یا نسنجیده دولت قبلی برای خروج از برجام، این دولت بدون برقرار بودن راستی آزمایی‌ها و پروتکل‌های نظارتی سرسختانه روی کار آمد.

تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج از برجام، مطمئناً نامعقول بود.