رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران حق رأی در سازمان ملل را از دست داد

ایران حق رأی در سازمان ملل را از دست داد خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه مدعی شد ۸ کشور از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی، حق رای خود در سازمان ملل متحد را از دست دادند./فارس

ایران حق رأی در سازمان ملل را از دست داد

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه مدعی شد ۸ کشور از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی، حق رای خود در سازمان ملل متحد را از دست دادند./فارس