رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد

رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس‌جمهور سوریه روابط دوجانبه به‌ویژه در زمینه اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند و اسد بر اهمیت ایجاد طرح‌های جدید در راستای منافع استراتژیک ایران و سوریه و پیوند بخش‌های تجاری دو کشور تأکید کرد.

رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد

وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس‌جمهور سوریه روابط دوجانبه به‌ویژه در زمینه اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند و اسد بر اهمیت ایجاد طرح‌های جدید در راستای منافع استراتژیک ایران و سوریه و پیوند بخش‌های تجاری دو کشور تأکید کرد.